UNAPREDITE SVOJU SVESNOST I ZNANJE

U osnovi naših sposobnosti kao ljudskih bića jeste sposobnost KOMUNIKACIJE. Možemo reći da je komunikacija OSNOVNA, bazična sposobnost svakog svesnog bića. Unapređenjem naše komunikacije mi unapređujemo i svoj život, i možemo reći da ono što realno čini „lični razvoj“ jeste razvoj naše sposobnosti da komuniciramo.
 

Konačni cilj komunikacije jeste RAZUMEVANJE, i komunikacija nije samo verbalna komunikacija sa drugim ljudima.  Mi komuniciramo i sa svojim telom, svojim umom, životinjama i drugim živim oblicima, fizičkim svetom, vaseljenom... u svakom od tih slučajeva RAZUMEVANJE je konačni rezultat kojem se teži. Unapređenje naše komunikacije sa samima sobom, drugima i svetom vodi, tako, većoj svesnosti i RAZUMEVANJU sebe, drugih, života i sveta u celini. Zato je lični razvoj, zapravo, razvoj naše sposobnosti da KOMUNICIRAMO i RAZUMEMO. Naučnik koji svojim sredstvima opažanja (instrumentima, teleskopima, međuplanetarnim sondama itd.) ostvari bolju komunikaciju sa planetom Jupiter nego što je to moguće samo vizuelnim posmatranjem noćnog neba, na primer, ima veću svesnost i razumevanje planete Jupiter. Osoba koja ostvari bolji kontakt, komunikaciju i razumevanje sa svojim šefom, ima veću svesnost i bolje znanje o svom šefu i okolnostima svog posla. Osoba koja ima bolju komunikaciju, i razumevanje, sa svojim telom i umom, ima veću svesnost i znanje o samoj sebi.
 

Sa RAZUMEVANJEM raste naša SVESNOST, a sa SVESNOŠĆU naša SLOBODA da na bolji, lepši, lakši način učestvujemo u sveopštoj igri života, po svom svesnom izboru, i učinimo da ta igra bude bolja i donese nam više zadovoljstva i ispunjenja. To podrazumeva i jasno definisanje poželjnih i ostvarivih CILJEVA kojima težimo, i razumevanje PREPREKA koje nam stoje na putu ostvarenja tih ciljeva, kako bi ih mogli prevazići, postići svoje ciljeve i biti SREĆNI.
 

Škola komunikacije i ličnog razvoja podučava tehnikama koje unapređuju vašu komunikaciju i sposobnost razumevanja sebe, drugih ljudi i sveta u celini. Ove tehnike nazivaju se „Komunikaciono procesovanje“ a ponegde i „Standardna kliring tehnologija“. Te tehnike nas vode boljem kontaktu i komunikaciji sa svojim telom i umom, tako da bolje razumemo sebe i događaje iz svoje prošlosti, popravimo svoju memoriju, i oslobodimo se bola, napetosti, loših osećanja i predubeđenja koja negativno utiču na naš život u sadašnjem trenutku. Takođe nam omogućuju postignuće bolje komunikacije i razumevanja sa drugima, tako da bolje razumemo druge, imamo bolje odnose i lakše ostvarimo naše zajedničke ciljeve u životu. Tehnike komunikacije i razumevanja sa fizičkim svetom oko nas omogućavaju nam bolji kontakt sa neposrednom okolinom u sadašnjem trenutku, bolju percepciju, veću svesnost, bolju pažnju i koncentraciju, i bolje raspoloženje.
 

Procesovanje se sastoji od mnoštva komunikacijskih alata i vežbi koje se mogu primeniti na skoro svaki problem koji želimo rešiti ili cilj koji želimo postići, bilo da se tiče nas samih (našeg tela i uma), naših odnosa (privatnih ili poslovnih) sa drugima, ili razumevanja drugih živih bića, sveta i kosmosa u celini.
 

Komunikaciono procesovanje uči nas tome KAKO DA ZNAMO nešto, te je to stoga svojevrsna nauka o spoznavanju ili znanju (sebe, sveta i drugih), čiji je konačni cilj da nam pomogne da ŽIVIMO SVOJ ŽIVOT BOLJE PO SOPSTVENOJ PROCENI.
 

Komunikaciono procesovanje nije psihoterapija, već metod ličnog razvoja kroz unapređenje naše komunikacije i svesnosti. Najveću korist od Procesovanja će imati upravo zdravi ljudi kojima već ide dobro u životu, ali koji žele da budu još bolji, još uspešniji, još svesniji, odnosno još sposobniji.Dopisna škola

CELOVITE JOGE

Kontakt i konsultacije

Razvijte svoju

INTUICIJU

Koliko često puta u životu pomislimo da smo nešto mogli bolje da uradimo, ili da donesemo ispravniju odluku, da smo «bolje znali»? U nedostatku egzaktnog znanja, obično moramo da se oslonimo na svoj «osećaj», ili preciznije – intuiciju.

Da li je taj posao zaista dobar za nas? Da li nam ova osoba zaista misli dobro i da li nam je iskren prijatelj? Da li me ljubavni partner zaista voli? Da li je odluka koju nameravam da donesem ispravna? Da li da prihvatim ponudu koja mi se nudi ili ne?

Sve su ovo pitanja sa kojima se svako od nas susreo bar jednom u životu. Da smo tada imali pravu informaciju, pravi odgovor, možda bi danas naš život izgledao sasvim drugačije.

Naš život je u suštini posledica naših odluka i izbora koje smo činili u prošlosti, i bez obzira da li to priznajemo ili ne, u donošenju tih odluka veliku ulogu ima naša intuicija. Kada bi poboljšali svoju sposobnost intuicije, celi proces donošenja odluka i pravljenja izbora bio bi lakši i jasniji, i osetili bi da mnogo bolje upravljamo okolnostima svog života.

Na radionici razvoja intuitivnih veština učićemo šta je to intuicija, kako dolazi do toga da nešto «intuitivno osećamo», i koja je vrednost i mesto intuicije u našem životu. Radićemo vežbe osveštavanja našeg ličnog intuitivnog procesa, i vežbe da prepoznamo svoje intuitivne odgovore. Radićemo na razvoju svoje otvorenosti, senzibiliteta, poverenja u svoje istinsko biće, i ponovnom otkrivanju svoje suštinske sposobnosti da pravimo izbore po volji. Radionica se sastoji i od dosta vežbi u paru, kao i vođenih meditacija. Za više informacija pogledajte link "Radionice".

Spoznajte

svoju istinsku prirodu

Intenziv prosvetljenja je, kao što joj ime kaže, vrlo intenzivna trodnevna radionica kontemplacije na neka od suštinskih egzistencijalnih pitanja koja su se u raznim tradicijama i školama meditacije vekovima koristila za dostizanje «prosvetljenja» ili dubinske, direktne spoznaje Istine. Takva pitanja su «Ko sam ja?», «Šta sam ja?», «Šta je život?» i «Šta je drugi?». Tokom Intenziva svi učesnici svo vreme borave, kontempliraju, hrane se i spavaju na mestu održavanja Intenziva, bez mobilnih telefona, televizije, ili nepotrebnog ćaskanja. U atmosferi nalik na japanske zen manastire oni svo vreme, 24 sata dnevno, koriste za kontemplaciju, uz pomoć i podršku obučenog voditelja radionice i asistenata, kako bi ostvarili proboj u dublje nivoe svesnosti i znanja. Ovaj neobični i redak način rada je izuzetno plodotvoran spoj drevnih istočnih metoda kontemplacije i zapadnih otkrića o značaju komunikacije i mentalnog «čišćenja» u procesu samospoznaje. Za više informacija o ovoj izuzetnoj metodi koja je promenila život na bolje hiljadama ljudi od 1968. godine do danas, pogledajte link «Intenziv prosvetljenja».

Budite gospodar

SVOG VREMENA

Čovek koji je uspešan u životu i koji ostvaruje svoje životne ciljeve podjednako dobro vlada svojim prostorom, kao i svojim vremenom.

Da li imate osećaj da nemate dovoljno vremena da postignete sve što želite? Da li uvek kasnite na sastanke? Da li vam se čini da ste na radnom mestu ili u kući zatrpani poslom?

Na seminaru Ja i vreme naučićete ne samo kako da efikasno rasporedite svoje zadatke i upravljate svojim vremenom, već i šta je vreme zapravo, i koja je veza između upravljanja vremenom i vašeg duhovnog rasta i razvoja. Za više informacija pogledajte link "Radionice".

Školu Celovite (holističke) joge razvio je Charles Berner, tvorac Intenziva prosvetljenja, kao jednogodišnji program vežbanja s ciljem ostvarenja veće harmonije, mira, unutrašnjeg zadovoljstva, zdravlja i svesnosti u životu. Joga nije samo, kako se ponekad smatra na zapadu, sistem fizičkih vežbi (stavova, tzv. asana, te vežbi disanja), ili samo nauka o meditaciji. To su samo delovi joge, koja je mnogo šira i obimnija oblast. Ovaj program vam omogućava da sistematično napredujete, i dovedete u harmoniju različite aspekte svog života, bez da preterano stavljate naglasak samo na jednu stvar. Program Holističke joge sastoji se od 32 lekcije koje se odnose na 32 aspekta života na kojima sa podjednakom pažnjom radite tokom trajanja programa.

Za više informacija pogledajte link "Holistička joga".

 

"

G. R., student, 23 god.

Nisam bio svestan toga koliko bežim od drugih, koliko ljude ne gledam u oči, i koliko u stvari - ne komuniciram zapravo. Radionica o komunikaciji me je doslovno "izvukla iz ljušture". Kao da prvi put vidim da drugi ljudi stvarno postoje! Moja porodica kaže da sam opušteniji i spontaniji.

"

"

M. A., arhitekta, 39 god.

Imao sam osećaj da život prolazi pored mene. Kao da sam, što bi rekli u narodu, biljka bez korena. Radionica o osam dinamika života mi je podarila tako vredna znanja i uvide, da život više ne gledam istim očima, i mnogo sam opušteniji i imam više razumevanja za druge ljude.

"

"

R. S., službenik, 48 god.

Individualne sesije coaching-a zaista mogu da naprave razliku hoćete li biti uspešni ili ne. Bez ovih sesija nikada ne bih sam uvideo sa kojim sam se sve problemima suočavao na poslu i kako da ih otklonim. 

"

S. A., pravnica, 37 god. 

"

Intenziv prosvetljenja mi je omogućio da po prvi put u životu postanem istinski slobodna. Ne slobodna od drugih ljudi, već slobodna od zabluda o sebi koje sam sama stvarala. Život je sada isti, ali opet tako drugačiji. Sada znam da sam to JA, i u dobru i u zlu.

"

Emir Salihović, instruktor komunikacionog procesovanja.

Your details were sent successfully!